INNHOLD
Logg inn
Utdanningsvalg
Utdanningsvalg og Skoledata
Årsplaner i Utdanningsvalg
Presentasjon av tjenester
Spørsmål og svar (FAQ)
Manualer >
Videopresentasjoner
Tjenester >
Personvernpolicy
Om Skoledata AS
Hospitering.no

Hva er hospitering.no?

Et av hovedområdene i faget Utdanningsvalg er utprøving av utdanningsprogram. I mange kommuner og regioner gjennomføres dette blant annet ved at ungdomsskoleelevene hospiterer ved en videregående skole, eller i en bedrift. Hospitering.no er et interaktivt webverktøy for administrasjon av disse utprøvingsperiodene.

Tjenesten fungerer som informasjonskanal mellom elev/foresatte og skole om hvilke utdanningsprogram som tilbys ved de videregående skolene (evt. bedrifter) i elevens nærområde. Samtidig er Hospitering.no et verktøy for å ta imot og håndtere elevenes påmeldinger til utprøving av de ulike utdanningsprogrammene.

Her kan elevene finne fram til det utdanningsprogrammet de ønsker å prøve ut, og melde seg på. Skoleeier, eller den som koordinerer utprøvingsperiodene, kan enkelt og raskt fordele elevene til de aktuelle videregående skolene, og listene over påmeldte elever distribueres automatisk til alle involverte.

Hospitering.no er integrert med Karrierepermen.no og Skoletest.no. Skoletest.no kan hjelpe elevene til å finne fram til de utdanningsprogrammene de er mest interessert i å prøve ut. Karrierepermen.no inneholder oppgaver til planlegging og dokumentasjon av utprøvingen av utdanningsprogram. Det finnes også mange ulike oppgaver om videregående opplæring og arbeidsliv, samt oppgaver knyttet til refleksjon over egne valg. Sammen vil disse tjenestene fra Skoledata as være et komplett læremiddel i faget Utdanningsvalg.

Les mer:Mer info om Hospitering.no i vår online manual
Hvordan benytte Skoledatas tjenester i faget Utdanningsvalg?

Forslag til årsplaner for faget Utdanningsvalg